PECKA KUCHA 2019

Co gallo das elecciós do 2019, o venres 5 de abril de 2019 nunha proposta da asociación veciñal, que propón trasladar ao escenario electoral un formato destinado habitualmente á exposición de proxectos: a Pecha Kucha.

Cada candidato tivo exactamente seis minutos e corenta segundos para presentar os seus proxectos para Canido.

Aquí vai un resumo: